Wypełnij plecak

Miło nam poinformować, że do tegorocznej akcji zakwalifikowane zostały następujące placówki:

  • Świetlica środowiskowa „Muchomorki”
  • Świetlica Profilaktyczno – Wychowawcza „MACIEJKI”
  • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Srokowie
  • Pasłęckie Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie
  • Świetlica wiejska w Mintach
  • Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych „Gorczański Promyk”
  • Świetlica Środowiskowa w Kobiórze
  • Świetlica środowiskowa PRZYJAŹŃ w Krzczonowicach
  • Rodzinny Dom Dziecka „Jak Nie My To Kto”
  • Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego dla Dzieci z Rodzin Alkoholowych z Puław

Niebawem skontaktujemy się z placówkami celem dokonania wszelkich formalności.

HARMONOGRAM AKCJI „WYPEŁNIJ PLECAK 2017”
Data Zadanie
5.06.2017 Nabór placówek i firm
19.06.2017 Koniec przyjmowania zgłoszeń
22.06.2017 Ogłoszenie placówek zakwalifikowanych
30.06.2017 Termin nadsyłania list dzieci z opisem oraz podpisanego regulaminu
1-14.07.2017 Rozdanie plecaków firmom do wypełnienia
do 25.08.2017 Przekazanie do Fundacji lub placówek wypełnionych plecaków
28.08-01.09.2017 Odbiór plecaków z siedziby Fundacji
01.09.2017 Termin nadsyłania kartek z podziękowaniami od dzieci
Informacja archiwalna.

Zgłoś placówkę do akcji „Wypełnij plecak”.

Jeśli pracujesz w miejscu, które daje wsparcie i opiekę dzieciom w trudnej sytuacji materialnej i szukasz dla nich wsparcia, to ta akcja jest dla Ciebie. Pomagamy w przygotowaniu wyprawek szkolnych dla dzieci w wieku 6-18 lat. Mogą się do nas zgłosić Świetlice środowiskowe, wiejskie, socjoterapeutyczne; Fundacje, Stowarzyszenia, Szkoły, Ośrodki Pomocy Społecznej i Parafie. Ważne jest dla nas, aby dotrzeć do tych dzieci, których rodzice nie są w stanie sami poradzić sobie z zakupem i przygotowaniem wszystkich potrzebnych do szkoły przedmiotów. Nie zwracamy uwagi na kryteria dochodowe. Wierzymy, że to Państwo znając potrzeby i sytuację swoich podopiecznych wybieracie tych, którzy tej pomocy potrzebują i którzy ją dobrze wykorzystają.

Po zakwalifikowaniu się do naszej akcji, każde zgłoszone dziecko otrzyma plecak z przyborami szkolnymi. Każda wyprawka będzie indywidualna i dopasowana do upodobań dziecka. Każdy plecak wypełniają konkretni ludzie, którzy poza wypełnieniem plecaka, wkładają w jego przygotowanie swoje serce i dobre myśli.

Chętnych zachęcamy do zapoznania się z poniższymi dokumentami i do wypełnienia formularza zgłoszeniowego:

Termin nadsyłania zgłoszeń minął.
Formularz został wyłączony.
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO AKCJI WYPEŁNIJ PLECAK 2017 (* – pole wymagane)
1. Dane kontaktowe
* Nazwa placówki:

* Miejscowość
* Ulica:
* Kod pocztowy: * Poczta:
* Imię i nazwisko koordynatora:
* Telefon:
* E-mail:
Strona www:

2. Informacja o partnerze

Czy placówka/OPS/PCPR brała już udział w akcji Wypełnij plecak? Jeśli tak, to w którym roku?:

Krótki opis dotychczasowej działalności placówki/PCPR/OPS (prowadzone zajęcia, realizowane projekty i akcje):

Liczba dzieci znajdujących się pod opieką placówki/OPS/PCPR:

Liczba dzieci potrzebujących wsparcia w ramach akcji Wypełnij Plecak 2017 r.:

Sposób naboru podopiecznych – (MOPR/PCPR nie uzupełnia) (np.: skierowanie przez OPS lub szkołę):

Jaki procent dzieci uczęszczających do placówki kierowany jest przez instytucje pomocy społecznej (MOPS/MOPR)? (MOPR/PCPR nie uzupełnia)?:

Dlaczego to Państwa placówka/PCPR/OPS powinien wziąć udział w akcji?:

Skąd dowiedzieli się Państwo o akcji „Wypełnij Plecak”?

3. Akceptacje warunków
* Zapoznałam/em się z harmonogramem akcji „Wypełnij plecak”
* Zapoznałam/em się z regulaminem akcji „Wypełnij plecak”
* Przeczytałem/am i zapoznałem/am się z Polityką Ochrony Dziecka oraz Konwencją o Prawach Dziecka znajdującymi się na stronie Fundacji Przyjaciółka pod adresem:
http://www.fundacja.przyjaciolka.pl/wp-content/uploads/polityka-ochrony-dziecka-ok.pdf
Niniejszym zobowiązuję się ich przestrzegać.


Regulamin akcji „Wypełnij plecak”