LEGENDA:

Świetlica

Placówki zgłoszone

Świetlica

Placówki przyjęte

Firma – darczyńca

Firma – darczyńca

Qurier Świętego Mikołaja

Qurier Świętego Mikołaja to akcja mająca na celu spełnienie świątecznych marzeń tych dzieci, które z różnych względów nie mogą liczyć na podarunki od Świętego Mikołaja. Fundacja wraz z zaprzyjaźnionymi firmami przygotowuje prezenty Bożonarodzeniowe dla dzieci ze świetlic środowiskowych, wiejskich, socjoterapeutycznych, oraz innych miejsc wspierających dzieci w trudnej sytuacji życiowej.

Czekamy na zgłoszenia i filmy o tematyce „Qurierowi pomagacze”.

Jak wiecie Qurier jest pomocnikiem Świętego Mikołaja. Sam także potrzebuje pomocników. W całej Polsce szuka więc dzieci, które lubią i chcą pomagać. Znajdźcie wśród swoich bliższych i dalszych sąsiadów kogoś, kto Was potrzebuje i spróbujcie mu pomóc, a nam pokażcie film z tych działań.

Pamiętajcie, że zawsze macie coś, czym możecie się podzielić z innymi.
Czasami pomoc, to zakup potrzebnych rzeczy, ale może to także być coś niematerialnego np. poświęcony czas, praca rąk własnych, czy wyręczenie w załatwieniu różnych spraw. Taka pomoc jest często najcenniejsza.

Pomagać można także naszym mniejszym przyjaciołom – zwierzętom, które potrzebują naszego wsparcia, szczególnie gdy temperatura na dworze spada.

Pamiętajcie, że film ma być nakręcony tak, by oglądający wiedzieli, co zrobiliście i aby oglądało się go miło i przyjemnie. Szanujcie wizerunek osób, którym pomagacie. Nie musicie ich pokazywać, żebyśmy uwierzyli, że istnieją.

Liczy się Wasza wrażliwość, pomysł i kreatywność w przygotowaniu filmu. Do dzieła!

Wybrane przez nas placówki przygotują listy, w których dzieci opiszą swoje marzenia. My te listy rozdamy darczyńcom, a na koniec wszystkie te cudowne paczki trafiają do swoich odbiorców.

Aby aplikować należy:

 • Zapoznać się z regulamin akcji (do wglądu, nie odsyłać) POBIERZ
 • Zapoznać się z harmonogram akcji (do wglądu, nie odsyłać) POBIERZ
 • Zapoznać się z instrukcją dla placówek (do wglądu, nie odsyłać) POBIERZ
 • Przygotować maksymalnie 1 minutowy film o tematyce „Qurierowi pomagacze”. Sposób realizacji filmu dowolny, zależny jedynie od wyobraźni.
  (dane techniczne filmu: rozdzielczość minimalna obrazu 640×480 lub 864×480, format pliku MP4/WMV/MPG/MOV).
 • Link do filmu umieszczonego w serwisie udostępniania plików przesłać poprzez formularz zgłoszeniowy. Instrukcja przesłania pliku
 • Wypełnić formularz zgłoszeniowy TUTAJ

Na zgłoszenia czekamy do 15 października 2017 r.

 

Uwaga:

 1. Zgłaszający niniejszym oświadcza, że jest podmiotem autorskouprawnionym do wideoaplikacji w zakresie niezbędnym do wzięcia udziału w programie oraz, że wideoaplikacja nie narusza praw osób trzecich.
 2. Z chwilą dokonania zgłoszenia do programu Zgłaszający udziela Fundacji Przyjaciółka niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do wideoaplikacji, z prawem do sublicencji, na czas nieoznaczony, bez ograniczeń terytorialnych, na następującym polu eksploatacji: publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności na stronach serwisu facebook.com.
 3. W związku z tym, że w wideoaplikacji jest utrwalony wizerunek osób, Zgłaszający niniejszym oświadcza, że dysponuje zgodą osób, których wizerunek przedstawiono w wideoaplikacji na rozpowszechnianie ich wizerunku w poniższym zakresie (w przypadku dzieci zgodą ich obojga rodziców) oraz wyraża zgodę na rozpowszechnianie przez Fundację Przyjaciółka wizerunku poprzez: rozpowszechnianie wizerunku na stronach serwisów internetowych, w szczególności na stronach serwisu facebook.com.

Osoba do kontaktu:

Joanna Srebnicka
qurier@fundacja.przyjaciolka.pl
tel. 504 100 812


Instrukcja przesłania filmu:

 1. Wejdź na stronę https://wetransfer.com
 2. Kliknij przycisk w lewym dolnym rogu okienka. Pojawi się możliwość wyboru sposobu udostępnienia pliku.
 3. Wybierz opcję „Link”.
 4. Kliknij „+ Add Files”.
 5. Wybierz plik do przesłania.
 6. Po przesłaniu pliki pojawi się link, który należy skopiować klikając prawym przyciskiem myszy i wybierając opcję „Kopiuj”.
 7. Link należy wkleić w formularzu zgłoszeniowym w sekcji „3. Link do filmu”.
 8. Następnie dokończyć wypełnianie formularza i wysłać.

Zasady przyjmowania zgłoszeń:

 • Zgłoszenia do akcji przyjmujemy jedynie poprzez formularz elektroniczny na stronie internetowej.
 • Przesłanie w formularzu poprawnego linku do filmu pozwoli nam pobrać go z serwisu.
 • Nie przyjmujemy drogą e-mailową zgłoszeń ani filmów, ponieważ mogą one spowodować zapchanie skrzynki pocztowej i problemy z dostarczeniem kolejnych zgłoszeń.

Program wspiera aromanti.pl:

Ilość świetlic, które biorą udział w akcji: 25
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO AKCJI QURIER ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA 2017 (* – pole wymagane)
1. Dane kontaktowe
* Nazwa firmy:

* Miejscowość

* Ulica:

* Kod pocztowy: * Poczta:

* Województo

* Imię i nazwisko koordynatora:

* Telefon:

* E-mail:

2. Informacja o placówce
* Liczba mieszkańców miejscowości, w której znajduje się placówka:

Czy placówka brała już udział w akcji Qurier Św. Mikołaja? Jeśli tak, to w którym roku?
 TAK, braliśmy udział w roku

* Wymień trzy najważniejsze wydarzenia w życiu placówki (sukcesy, akcje, projekty z których jesteście dumni): (max. 2000 znaków)

* Liczba dzieci uczęszczających do placówki i ich niepełnoletnie rodzeństwo (nie młodsze niż 2 lata) w sumie:

* Sposób naboru podopiecznych (np.: skierowanie przez OPS lub szkołę): (max. 2000 znaków)

* Jaki procent dzieci uczęszczających do świetlicy kierowany jest przez instytucje pomocy społecznej (MOPS/MOPR) w sumie?

* Dlaczego to Państwa świetlica powinna wziąć udział w akcji? (max. 2000 znaków)

* Skąd dowiedzieli się Państwo o akcji „Qurier Świętego Mikołaja”?

Czy będą mogli Państwo odebrać przygotowane prezenty własnym transportem? (nie jest to warunek konieczny, ale stanowi dodatkowy atut świetlicy)
 Tak, możemy odebrać prezenty osobiście.

3. Link do filmu
* Tutaj wklej link do pobrania filmu z serwisu przechowywania plików.
np. https://wetransfer.com
4. Akceptacje
* Zapoznałam/em się z harmonogramem akcji "Qurier Świętego Mikołaja"

* Zapoznałam/em się z regulaminem akcji "Qurier Świętego Mikołaja"

* Zapoznałem/am się z warunkami programu Fundacji Przyjaciółka "Qurier Świętego Mikołaja" oraz akceptuję ich postanowienia.

* Przeczytałem/am i zapoznałem/am się z Polityką Ochrony Dziecka oraz Konwencją o Prawach Dziecka znajdującymi się na stronie Fundacji Przyjaciółka i zobowiązuję się ich przestrzegać: Polityka Ochrony Dziecka

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w niniejszym formularzu na zasadach opisanych poniżej. Administratorem danych osobowych podanych w powyższym formularzu zgłoszeniowym jest Fundacja Przyjaciółka z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiejskiej 19. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia akcji "Qurier Świętego Mikołaja" Fundacji Przyjaciółka. Osoba podająca dane ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w akcji. Dane mogą zostać udostępnione Edipresse S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiejskiej 19 w celu kontaktu z koordynatorami podczas promocji prasowej programu.