Wyniki stypendiów gimnazjalnych

Imię PESEL
Tomasz 03323002278
Cezary 00221205570
Maria 01262209826
Paulina 00126080747
Marta 01250104962
Olga 01231003886
Wiktoria 01241404664
Weronika 01222500701
Agata 04302501322
Laura 03322100540
Paweł 02302307276

Wyniki stypendiów ponadgimnazjalnych

Imię PESEL
Angelika 00312809041
Błażej 00302001831
Patrycja 98092005023
Natalia 99071905602
Piotr 00230407493

Fundacja przyznaje stypendia przede wszystkim dzieciom, które wychowują się w domach dziecka, rodzinnych domach dziecka i rodzinach zastępczych. Jest to pomoc przyznawana za wysokie osiągnięcia w nauce oraz za inne wybitne osiągnięcia.

Nasz fundusz stypendialny jest starszy niż sama Fundacja Przyjaciółka. Zanim jeszcze powołana została fundacja tygodnik „Przyjaciółka” przekazywał stypendia finansowe studentom, którzy wychowali się w domu dziecka.

W minionych latach przyznawaliśmy stypendia wspólnie z firmą Henkel i SC Johnson.  Wielu z naszych gimnazjalistów zmaga się z decyzją, czy podjąć naukę w szkołach „maturalnych”. Świadomość, że także w szkole ponadgimnazjalnej mogą liczyć na naszą pomoc, ma im pomóc podjęciu decyzji o wyborze szkoły i pokazać, że na każdym etapie nauki znajdzie się ktoś, kto może wesprzeć ich aspiracje.

W latach 2008-2016 prowadziliśmy także prywatny fundusz stypendialny ufundowany przez osoby polskiego pochodzenia z Wielkiej Brytanii, które finansują stypendia dla studentów z domów dziecka i rodzinnych domów dziecka, którzy otrzymują stypendium wypłacane, co miesiąc do zakończenia nauki na kierunku, na którym studiują obecnie.

Od początku programu stypendialnego przyznaliśmy około 500 stypendiów o wartości ponad miliona złotych.

Zapoznaj się z zasadami stypendiów i złóż wniosek:

Stypendia dla szkół gimnazjalnych

Edycja 2017/2018

Uwaga! Nabór wniosków w roku szkolnym 2017-2018 został zakończony stypendium@fundacja.przyjaciolka.pl

Co roku we wrześniu rozpoczynamy nabór wniosków dla uczniów szkół gimnazjalnych, powierzonych w pieczę zastępczą.

Wierzymy, że każda kolejna edycja programu mobilizuje dzieci oraz pomaga im uświadomić wagę odpowiedniego wykształcenia. Mamy także nadzieję, że przykład naszych stypendystów będzie wpływał pozytywnie na wszystkich ich rówieśników. O stypendium mogą się starać wychowankowie domów dziecka oraz podopieczni rodziców zastępczych.  Stypendium jest przeznaczone dla młodzieży, która otrzymała świadectwo ukończenia I, II lub III klasy gimnazjum.

Na wnioski czekamy do 15 września.

Przed wypełnieniem formularza zapoznaj się poniższymi dokumentami.

Dokumenty można składać w wersji drukowanej lub e-mailem. Pliki do pobrania tutaj:

lub elektronicznie poprzez poniższy formularz:

Stypendia dla szkół ponadgimnazjalnych

Edycja 2017/2018

Uwaga! Nabór wniosków w roku szkolnym 2017-2018 został zakończony stypendium@fundacja.przyjaciolka.pl

Co roku we wrześniu rozpoczynamy nabór wniosków dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się egzaminem maturalnym, powierzonych w pieczę zastępczą.

Wielu z naszych gimnazjalistów zmaga się z decyzją, czy podjąć naukę w szkołach „maturalnych”. Świadomość, że także w szkole ponadgimnazjalnej mogą liczyć na naszą pomoc, ma im pomóc podjęciu decyzji o wyborze szkoły i pokazać, że na każdym etapie nauki znajdzie się ktoś, kto może wesprzeć ich aspiracje. Edukacja to dla większości dzieci z opieki zastępczej jedyny kapitał, z którym wyruszają w dorosłe życie. W każdym roku o pomoc w formie stypendium mogą się ubiegać uczniowie konkretnych, wymienionych w „Wytycznych do regulaminu” województw.

Na wnioski czekamy do 15 września.

Przed wypełnieniem formularza zapoznaj się poniższymi dokumentami.

Dokumenty można składać w wersji drukowanej lub e-mailem. Pliki do pobrania tutaj:

lub elektronicznie poprzez poniższy formularz:

Stypendia dla studentów

Jeżeli chcesz ubiegać się o stypendium lub ufundować je, skontaktuj się z Fundacją Przyjaciółka.