Szukam pomocy

Fundacja Przyjaciółka powstała po to, aby pomagać. Staramy się realizować naszą misję i dlatego działamy długofalowo w oparciu, o najczęściej, długoletnie programy. Zapraszamy do współpracy świetlice środowiskowe, rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka i domy dziecka lub mniejsze od nas, działające lokalnie, organizacje pozarządowe. Pomagamy też w indywidualnych przypadkach. Kiedy rodzice lub opiekunowie muszą pokonywać razem z dzieckiem wiele przeszkód, kiedy czują się bezradni wobec choroby lub niepełnosprawności swojego dziecka, staramy się im pomóc.  W takich sytuacjach finansujemy np. rehabilitację, leki czy sprzęt rehabilitacyjny. Pomagamy w miarę swoich możliwości.  Nie jesteśmy w stanie pomóc w każdym przypadku i spełnić każdej prośby.  Pomagamy osobom do ukończenia 18 roku życia. Nie przekazujemy dotacji w formie pieniężnej.

Ostatnia modyfikacja: 05.03.2012 r.

Eryk


Organizacja Pożytku Publicznego

Fundacja Przyjaciółka, ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa, tel. (22) 58 42 159, 58 42 289; www.fundacja.przyjaciolka.pl

info@fundacja.przyjaciolka.pl; mBank, PL72 1140 1010 0000 5494 1000 1001;

KRS: 0000074781, NIP: 526-25-17-830, REGON: 017162554

POLITYKA OCHRONY DZIECKA