O NAS

Fundacja Przyjaciółka została założona przez wydawnictwo Edipresse z inicjatywy pracowników tygodnika „Przyjaciółka”.

„Przyjaciółka” często opisywała trudne problemy i starała się pomagać, razem ze swoimi czytelniczkami, w ich rozwiązywaniu. Takich akcji na swoim koncie pismo ma bardzo wiele. Fundacja Przyjaciółka powstała, aby realizować długoletnie programy pomocy, które w sposób wymierny i trwały mogą wpływać na poprawę trudnej sytuacji jej podopiecznych.

MISJA I CEL

W działalności Fundacji najważniejsza jest pomoc na rzecz dzieci, przede wszystkim tych które wychowują się poza własną rodziną, ale również podejmowanie działań wspierających rodziny. Niesiemy też pomoc tym dzieciom, które muszą pokonywać w życiu przeszkody, które nam dorosłym wydają się często nie do pokonania: kalectwo, samotność, ubóstwo i odrzucenie.

Fundacja jest organizacją pożytku publicznego, utrzymującą się z darowizn.

Więcej informacji o naszych celach znajdziesz w statucie Fundacji Przyjaciółka

NASZ ZESPÓŁ

Joanna Luberadzka-Gruca
Dyrektor

joanna.luberadzka-gruca@fundacja.przyjaciolka.pl
Tel. 22 58 42 289

Joanna Kuzebska
Kierownik

joanna.kuzebska@fundacja.przyjaciolka.pl
Tel. 22 58 42 149

Zofia Kaliszewska
Księgowa

zofia.kaliszewska@fundacja.przyjaciolka.pl
Tel. 22 58 42 147

Joanna Srebnicka
Specjalista

joanna.srebnicka@fundacja.przyjaciolka.pl

Tel. 22 58 42 159

Łukasz Piecuch
Asystent

lukasz.piecuch@fundacja.przyjaciolka.pl

Tel. 22 58 42 159

OSOBY ZARZĄDZAJĄCE ORGANIZACJĄ

Joanna Luberadzka-Gruca – Prezes Zarządu

Alicja Modzelewska-Warec – Wiceprezes Zarządu

Izabela Bochenek-Strauss – Członek Zarządu

RADA FUNDACJI

Małgorzata Sobońska-Szylińska – prawnik

Marek Jakóbisiak – immunolog

Marek Kościkiewicz – muzyk

ORGANIZACJE PARASOLOWE I NAGRODY

Fundacja Przyjaciółka jest członkiem założycielem Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej, w której pracach uczestniczy od 2004 roku.

Fundacja Przyjaciółka od 2008 roku jest członkiem Forum Darczyńców – związku niezależnych i samodzielnych finansowo organizacji przyznających dotacje na cele społecznie użyteczne.

W 2006 roku otrzymaliśmy nagrodę Rzecznika Praw Dziecka „O lepszą przyszłość dziecka”.

W 2007 roku nasz program „Przyjaciele Jelonka”, realizowany wspólnie z firmą Janssen-Cilag Polska, otrzymał nagrodę „Lider Roku 2007 w Ochronie Zdrowia – działalność charytatywna”.

W 2007 roku odebraliśmy także nagrodę dla Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej „Parasol szczęścia 2006″ w kategorii „Miłość” w konkursie organizowanym przez miesięcznik „Twoje dziecko”.

W 2011 roku Joanna Luberadzka-Gruca została odznaczona przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

„Dziękuję wszystkim za odruch serca, dziękuję wszystkim za dokonania, zachęcam, liczę, proszę, namawiam i z góry się cieszę na dalsze osiągnięcia wszystkich Państwa odznaczonych i Państwa organizacji, w działaniach na rzecz innych będących w potrzebie – powiedział prezydent.”

DOKUMENTY FUNDACJI, PUBLIKACJE I STATUT

Sprawozdania fundacji oraz audyty

Co roku składamy sprawozdania oraz poddajemy się audytom przez niezależnych biegłych rewidentów. Podczas nich sprawdzane są prawidłowość prowadzonej dokumentacji oraz wydatkowania środków otrzymanych od darczyńców.

Tutaj sprawdzisz dokumenty
Tutaj przeczytasz nasze publikacje