Informujemy, że z dniem 27.02.2018 r. zakończyliśmy nabór wniosków w bieżącej edycji programu „Zobacz lepszą przyszłość”. Wciąż można dokonać rejestracji dzieci we wnioskach złożonych wcześniej. Można tego dokonać klikając link przesłany w wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie rejestracji lub wpisując swój unikalny identyfikator w oknie u góry formularza.

ZAPROSZENIE DO PROGRAMU
„ZOBACZ LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ 2018”

Zapraszamy do udziału w programie profilaktyki wad wzroku podopiecznych domów dziecka – „Zobacz lepszą przyszłość”. Program realizowany jest przez Grupę Essilor oraz fundację Vision for Life od stycznia 2017 r. Partnerami programu są: Fundacja Przyjaciółka oraz firmy produkujące szkła okularowe: Essilor Polonia Sp. z o.o., JZO S.A., JAI KUDO Polska Sp. z o.o. Ambasadorem programu jest znana projektantka mody – Lidia Kalita.

Cel programu to wyposażenie w BEZPŁATNE OKULARY (szkła + oprawki) podopiecznych przebywających w opiece zastępczej w Polsce w wieku 5-26 lat. W 2017 r. przekazaliśmy blisko 1000 okularów.

PRZEBIEG PROGRAMU

ETAP NR 1: BEZPŁATNE BADANIA PRZESIEWOWE WZROKU

 • W ustalonym wcześniej terminie nasz badający przyjedzie do Państwa pod wskazany podczas rejestracji adres i przeprowadzi przesiewowe badania wzroku
 • Badania są prowadzone przez naszych ekspertów według ściśle określonej procedury przygotowanej zgodnie z międzynarodowymi standardami. Są bezbolesne i prowadzone w formie zabawy
 • W trakcie badań badający wypełnia kartę dla każdego podopiecznego, której kopię otrzymacie Państwo po badaniu
 • Cel badania: wskazanie podopiecznych, u których wykryto podejrzenie nieprawidłowości widzenia i skierowanie ich na badanie okulistyczne
 • Podczas badania dobierane będą oprawy okularowe, aby usprawnić późniejszy proces ewentualnej realizacji okularów (jeśli lekarz okulista faktycznie zaleci okulary)
 • Prosimy, aby podczas badania przesiewowego nad podopiecznymi czuwał opiekun
 • Uwaga: badamy podopiecznych, którzy zostali zarejestrowani w systemie tj. których opiekunowie prawni wyrazili zgodę na badania

KLIKNIJ TUTAJ i zgłoś placówkę do programu

ETAP NR 2: BADANIA OKULISTYCZNE W RAMACH NFZ & BEZPŁATNE OKULARY

 • Na badanie okulistyczne należy zapisać tych podopiecznych, którzy zostali wskazani podczas badania przesiewowego
 • Badania okulistyczne realizują Państwo we własnym zakresie u lekarzy okulistów, z których usług zazwyczaj Państwo korzystają
 • Po otrzymaniu recept należy przesłać ich skany wraz ze skanami kart badań na adres okulary.essilor@gmail.com, a my w ciągu 30 dni zrealizujemy okulary (szkła+oprawa) bezpłatnie – zostaną dostarczone do Państwa kurierem

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ DO PROGRAMU?

 • Zapisy na edycję „wiosna 2018” rozpoczynają się już 1 XII 2017 r.
 • Należy zrejestrować się na stronie http://www.fundacja.przyjaciolka.pl/essilor/
 • Otrzymają Państwo maila potwierdzającego rejestrację wraz z unikalnym kodem dla Państwa oraz linkiem do zgłoszenia podopiecznych do badań
 • W ciągu 14 dni od daty rejestracji proszę wejść na link, który otrzymali Państwo w mailu potwierdzającym rejestrację i prosimy o zgłoszenie podopiecznych do przesiewowych badań wzroku
 • Otrzymają Państwo maila potwierdzającego zgłoszenie podopiecznych
 • Badający przypisany do Państwa placówki skontaktuje się z Państwem w celu ustalenia dogodnego terminu badania przesiewowego wzroku w Państwa placówce
 • Po badaniu przesiewowym wzroku otrzymają Państwo od badającego kopie kart badań, na których znajdzie się informacja, czy należy podpopiecznego skierować na badanie okulistyczne – proszę zarejestrować w ramach NFZ wskazanych przez nas podopiecznych

Limit podopiecznych do zgłoszenia do edycji wiosna 2018 – 2500, do edycji jesień 2018 – 1500.

Więcej informacji:
okulary.essilor@gmail.com, http://www.ChronSwojWzrok.pl

Regulamin programu

Zobacz filmy o naszym programie

Zgłoś swoją placówkę do wiosennej edycji programu

Formularz rekrutacyjny dla placówek w programie
"ZOBACZ LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ"
(* – pole wymagane)

Jeżeli zgłosiłeś już placówkę i teraz chcesz zgłosić podopiecznych do badań, podaj identyfikator placówki, który otrzymałeś e-mailem:

Ilość zgłoszonych placówek: 190
Zostało 744/2500 wolnych miejsc dla dzieci

Informujemy, że z dniem 27.02.2018 r. zakończyliśmy nabór wniosków w bieżącej edycji programu "Zobacz lepszą przyszłość". Wciąż można dokonać rejestracji dzieci we wnioskach złożonych wcześniej. Można tego dokonać klikając link przesłany w wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie rejestracji lub wpisując swój unikalny identyfikator w oknie u góry formularza.

1. Dane kontaktowe
1.1. Dane zgłaszającego
UWAGA! Jeśli jeden zgłaszający posiada kilka oddziałów, dla każdego z nich należy wypełnić osobny formularz i w sekcji "1.2. Informacje o badaniu" wpisać adres oddziału, pod którym odbywać się będzie badanie.

* Nazwa placówki:

* Miejscowość

* Ulica:

* Kod pocztowy: * Poczta:

* Województwo:

* Rodzaj zgłaszającego:

* Imię osoby kontaktowej:

* Nazwisko osoby kontaktowej:

* Telefon osoby kontaktowej:

* E-mail osoby kontaktowej:

1.2. Informacje o badaniu

Badania odbędą się w Twojej placówce. Wpisz adres, pod który badający powinien przyjechać:

* Miejscowość

* Ulica:

* Kod pocztowy: * Poczta:

* Liczba podopiecznych powyżej 5. roku życia: (min. 4 osób, max. 30 osób)

Preferowane przez placówkę dni tygodnia na przeprowadzenie badań


Preferowane godziny badań

Inne, jakie?

Dodatkowe uwagi / informacje:

2. Akceptacje warunków

*Przeczytałem/am i zapoznałem/am się z Polityką Ochrony Dziecka oraz Konwencją o Prawach Dziecka znajdującymi się na stronie Fundacji Przyjaciółka i zobowiązuję się ich przestrzegać: Polityka Ochrony Dziecka

* Zapoznałem/am się z warunkami programu Fundacji Przyjaciółka i Grupy Essilor Zobacz lepszą przyszłość oraz akceptuję ich postanowienia.

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w niniejszym formularzu na zasadach opisanych poniżej. Administratorem danych osobowych podanych w powyższym formularzu zgłoszeniowym jest Fundacja Przyjaciółka z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiejskiej 19. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia programu Fundacji Przyjaciółka i Grupy Essilor Zobacz lepszą przyszłość. Osoba podająca dane ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w programie. Dane mogą zostać udostępnione grupie Essilor w celach realizacji programu i kontroli zasad jego prowadzenia.

Informujemy, że z dniem 27.02.2018 r. zakończyliśmy nabór wniosków w bieżącej edycji programu "Zobacz lepszą przyszłość". Wciąż można dokonać rejestracji dzieci we wnioskach złożonych wcześniej. Można tego dokonać klikając link przesłany w wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie rejestracji lub wpisując swój unikalny identyfikator w oknie u góry formularza.