Wolontariat na rzecz Dzieci


Fundacja Przyjaciółka zainaugurowała swoją działalność programem, którego celem jest wolontariat na rzecz dzieci. Zaczynaliśmy od wolontariatu w domach dziecka, dzisiaj szukamy wolontariuszy do rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, domów dziecka i świetlic środowiskowych.

Wielu naszych wolontariuszy pomaga w odrabianiu lekcji, uczy języków obcych, spędza z dziećmi czas lub organizuje zajęcia dodatkowe.

Program jest prowadzony w całej Polsce i wszędzie tam gdzie znajdziemy wolontariusza, staramy się skierować go do współpracującego z nami miejsca.

Chcemy, aby wolontariusz podejmował decyzję o pomocy w sposób odpowiedzialny. Nasz wolontariat to zaangażowanie co najmniej na rok szkolny i regularne poświęcanie przynajmniej jednego dnia w tygodniu na pomoc dzieciom.

Staramy się, aby każdy wolontariusz uczestniczył w szkoleniu, na którym dowie się więcej o wolontariacie i o tym jak pracować z dziećmi, które mogą mieć różne problemy. Wolontariusze naszej fundacji są ubezpieczeni i w uzasadnionych przypadkach otrzymują zwrot kosztów dojazdu.

Chcesz zostać wolontariuszem?…

Ostatnia modyfikacja: 15.06.2009 r.

Amelia


Organizacja Pożytku Publicznego

Fundacja Przyjaciółka, ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa, tel. (22) 58 42 159, 58 42 289; www.fundacja.przyjaciolka.pl

info@fundacja.przyjaciolka.pl; mBank, PL72 1140 1010 0000 5494 1000 1001;

KRS: 0000074781, NIP: 526-25-17-830, REGON: 017162554

POLITYKA OCHRONY DZIECKA