Wolontariat na rzecz Dzieci


W 2001 roku Fundacja Przyjaciółka zainaugurowała swoją działalność programem, którego celem jest wolontariat na rzecz dzieci. Poszukujemy wolontariuszy, którzy ukończyli już 18 lat.

Od 2014 roku kierujemy wolontariuszy przede wszystkim do dzieci z rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka z terenu Warszawy.

Wolontariusz pomaga dziecku np. w odrabianiu lekcji, w określonym czasie np. 2h w tygodniu. Pomoc ma charakter długofalowy, chcemy, aby wolontariusz podejmował decyzję o pomocy w sposób odpowiedzialny. Nasz wolontariat to zaangażowanie co najmniej na rok szkolny i regularne poświęcanie przynajmniej jednego dnia w tygodniu na pomoc dzieciom.

Wielu naszych wolontariuszy uczy języków obcych, pomaga w przedmiotach ścisłych, spędza z dziećmi czas lub organizuje zajęcia dodatkowe.

Spotykania z dzieckiem odbywają się w domu, w którym mieszka.

Dla chętnych oferujemy szkolenia, na którym można dowiedzieć się więcej o wolontariacie i o tym jak pracować z dziećmi, które mogą mieć różne problemy.

Wolontariusze naszej fundacji są ubezpieczeni i w uzasadnionych przypadkach otrzymują zwrot kosztów dojazdu.

Chcesz zostać wolontariuszem?…

Ostatnia modyfikacja: 15.04.2015 r.

Eryk


Organizacja Pożytku Publicznego

Fundacja Przyjaciółka, ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa, tel. (22) 58 42 159, 58 42 289; www.fundacja.przyjaciolka.pl

info@fundacja.przyjaciolka.pl; mBank, PL72 1140 1010 0000 5494 1000 1001;

KRS: 0000074781, NIP: 526-25-17-830, REGON: 017162554

POLITYKA OCHRONY DZIECKA