Qurier Świętego Mikołaja

Spadają już jesienne liście i z każdym dniem zbliżamy się do Świąt Bożego Narodzenia. Nasz Qurier Świętego Mikołaja odpoczął i jest gotowy do spełniania kolejnych marzeń dzieci.

Zapraszamy wszystkie placówki wsparcia dziennego, świetlice i wszelakie placówki działające na zasadach świetlic środowiskowych do udziału w tegorocznej akcji. Aby aplikować należy:

 • Zapoznać się z regulamin akcji (do wglądu, nie odsyłać) POBIERZ
 • Zapoznać się z harmonogram akcji (do wglądu, nie odsyłać) POBIERZ
 • Zapoznać się ze zgodą na wykorzystanie wizerunku (do wglądu, nie odsyłać) POBIERZ
 • Przygotować maksymalnie 1 minutowy film o tematyce „Zapraszamy Quriera”. Sposób realizacji filmu dowolny, zależny jedynie od wyobraźni, byle na temat.
  (dane techniczne filmu: rozdzielczość minimalna obrazu 640×480 lub 864×480, format pliku MP4/WMV/MPG/MOV).
 • Link do filmu umieszczonego w serwisie udostępniania plików przesłać poprzez formularz zgłoszeniowy. Instrukcja przesłania pliku
 • Wypełnić formularz zgłoszeniowy TUTAJ

Na zgłoszenia czekamy do 14 października 2016 r.

Osoba do kontaktu:

Joanna Srebnicka
joanna.srebnicka@fundacja.przyjaciolka.pl
tel. 504 100 812


Instrukcja przesłania filmu:

 1. Wejdź na stronę https://wetransfer.com
 2. Kliknij przycisk w lewym dolnym rogu okienka. Pojawi się możliwość wyboru sposobu udostępnienia pliku.
 3. Wybierz opcję „Link”.
 4. Kliknij „+ Add Files”.
 5. Wybierz plik do przesłania.
 6. Po przesłaniu pliki pojawi się link, który należy skopiować klikając prawym przyciskiem myszy i wybierając opcję „Kopiuj”.
 7. Link należy wkleić w formularzu zgłoszeniowym w sekcji „3. Link do filmu”.
 8. Następnie dokończyć wypełnianie formularza i wysłać.

Infografika


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO AKCJI QURIER ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA 2016
Pola oznaczone symbolem * należy obowiązkowo wypełnić by wysłać zgłoszenie!
1. Dane kontaktowe
* Nazwa Placówki
* Adres placówki: Miejscowość

Ulica, nr domu

Kod pocztowy

Poczta

województwo
* Imię i nazwisko koordynatora:
* Telefon kontaktowy:
* Adres e-mail:
2. Informacje o świetlicy
* Liczba mieszkańców miejscowości, w której znajduje się świetlica:
* Czy świetlica brała już udział w akcji Qurier Św. Mikołaja? Jeśli tak, to w którym roku?  Tak Nie
W roku?
* Wymień trzy najważniejsze wydarzenia w życiu placówki (sukcesy, akcje, projekty z których jesteście dumni):
max. 2000 znaków
* Liczba dzieci uczęszczających do świetlicy i ich niepełnoletnie rodzeństwo (nie młodsze niż 2 lata) w sumie:
* Sposób naboru podopiecznych (np.: skierowanie przez OPS lub szkołę):
max. 2000 znaków
* Jaki procent dzieci uczęszczających do świetlicy kierowany jest przez instytucje pomocy społecznej (MOPS/MOPR) w sumie?
* Dlaczego to Państwa świetlica powinna wziąć udział w akcji?
max. 2000 znaków
* Skąd dowiedzieli się Państwo o akcji „Qurier Świętego Mikołaja”?
* Czy będą mogli Państwo odebrać przygotowane prezenty własnym transportem?
( nie jest to warunek konieczny, ale stanowi dodatkowy atut świetlicy)
 Tak Nie
3. Link do filmu
* Tutaj wklej link do pobrania filmu z serwisu przechowywania plików.

np. https://wetransfer.com

Instrukcja umieszczenia pliku w serwisie TUTAJ

4. Akceptacje
* Zapoznałam/em się z regulaminem akcji „Qurier Świętego Mikołaja”?
* Zapoznałam/em się z harmonogramem akcji „Qurier Świętego Mikołaja”?
* Wyrażam zgodę na publikację filmu na stronie internetowej Fundacji Przyjaciółka i w portalach społecznościowych w celu promowania akcji „Qurier Świętego Mikołaja”?
5. Zabezpieczenie antyspamowe
* Wpisz obok wynik działania: siedem+9=? 


Zasady przyjmowania zgłoszeń:

 • Zgłoszenia do akcji przyjmujemy jedynie poprzez formularz elektroniczny na stronie internetowej.
 • Przesłanie w formularzu poprawnego linku do filmu pozwoli nam pobrać go z serwisu.
 • Nie przyjmujemy drogą e-mailową zgłoszeń ani filmów, ponieważ mogą one spowodować zapchanie skrzynki pocztowej i problemy z dostarczeniem kolejnych zgłoszeń.

Ostatnia modyfikacja: 26.09.2016 r.

Eryk


Organizacja Pożytku Publicznego

Fundacja Przyjaciółka, ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa, tel. (22) 58 42 159, 58 42 289; www.fundacja.przyjaciolka.pl

info@fundacja.przyjaciolka.pl; mBank, PL72 1140 1010 0000 5494 1000 1001;

KRS: 0000074781, NIP: 526-25-17-830, REGON: 017162554

POLITYKA OCHRONY DZIECKA