a KuKu

Nowa edycja programu a KuKu 2014.

Chcemy serdecznie zaprosić rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka do udziału w kolejnym wydaniu Programu „aKuKu”.

Program A Kuku realizowany przez Fundację Oriflame Dzieciom i Fundację Przyjaciółka to program pomocy dzieciom z rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.

Myślą przewodnią twórców tego projektu było poczucie, że wiele z dzieci wychowujących się w rodzinnych domach dziecka i rodzinach zastępczych potrzebuje wsparcia edukacyjnego, rozwijającego zdolności i umiejętności a także zainteresowania. Tym projektem chcemy także wesprzeć rodzinne formy opieki i zwrócić uwagę, że dzieci w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka potrzebują naszego wsparcia tak samo jak ich rówieśnicy w domach dziecka.

Podjęta akcja ma charakter długofalowy i zakłada spełnianie potrzeb i marzeń dzieci. Program aKuku to szansa na poszerzanie ich horyzontów i zainteresowań, na pozytywne spojrzenie na świat i swoje perspektywy.

W tym wydaniu Program podzielony jest na dwie edycje:

- Leniuchowanie i wiedzy zdobywanie! – wspieranie wyjazdów indywidualnych /obozy, kolonie/, dzięki którym dzieci rozwijają swoje umiejętności i uczą się, co pozwala im lepiej przygotować się do szkoły i rozszerzyć swoją wiedzę oraz zdobyć nowe lub rozwinąć już posiadane umiejętności. W tej edycji można składać wnioski np. na: dofinansowanie obozów i kolonii językowych, sportowych, artystycznych, rozwijających umiejętności życiowe dzieci lub zmniejszających ich deficyty rozwojowe, co wpływa na poprawę ich funkcjonowania w środowisku rówieśniczym i szkole.

- Lubię się uczyć! – dajemy szansę dzieciakom na rozwijanie swoich zdolności naukowych, nadrabianie zaległości oraz wspieramy zdolności dzieci, które pozwolą im na zbudowanie swojej lepszej przyszłości i rozwój umiejętności potrzebnych w szkole i poza nią. W tej edycji można składać wnioski np. na: naukę języków obcych, pomoc pedagogiczną lub specjalistyczną związana z nauką, opłaty za szkoły, w tym np. szkołę muzyczną, dofinansowanie zajęć dodatkowych oraz na: sprzęt do uprawiania sportów, tańca, rozwoju umiejętności plastycznych, instrumenty muzyczne.

Tegoroczna edycja została już rozstrzygnięta a wyniki dofinansowań można znaleźć TUTAJ.

Dokumenty zawierające:

  1. Wniosek – zgłoszenie do programu
  2. Zgodę na udział w programie
  3. Szczegółowy opis marzenia
  4. Postanowienie lub decyzję o ustanowieniu rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka /kopia/

należy składać na adres:

FUNDACJA PRZYJACIÓŁKA
Ul. Wiejska 19
00-480 Warszawa
z dopiskiem „aKuKu”

Wnioski należy przesyłać w następujących nieprzekraczalnych terminach (liczy się data wpływu dokumentów na adres Fundacji Przyjaciółka):

  1. I edycja – 30 marca 2014 r.
  2. II edycja – 30 września 2014 r.

 

DOKUMENTY:

Wniosek zgłoszeniowy do programu aKuku 2014 i zgoda na udział w programie

Regulamin programu aKuku 2014

Aby otworzyć pliki należy pobrać i zainstalować program Adobe Reader, który można znaleźć TUTAJ lub na przykład Foxit Reader, który można znaleźć TUTAJ

Oficjalna strona programu: http://www.akukurodzina.pl

Ostatnia modyfikacja: 24.10.2014 r.

Amelia


Organizacja Pożytku Publicznego

Fundacja Przyjaciółka, ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa, tel. (22) 58 42 159, 58 42 289; www.fundacja.przyjaciolka.pl

info@fundacja.przyjaciolka.pl; mBank, PL72 1140 1010 0000 5494 1000 1001;

KRS: 0000074781, NIP: 526-25-17-830, REGON: 017162554

POLITYKA OCHRONY DZIECKA