Działalność

Fundacja Przyjaciółka powstała w 2001 roku. Jej narodziny były poprzedzone wieloma akcjami charytatywnymi podejmowanymi na łamach tygodnika „Przyjaciółka” i potrzebą pomocy na rzecz innych, która zrodziła się wśród pracowników redakcji. Czytelnicy pisma z wielką ofiarnością odpowiadali na każdy apel i włączali się w akcję dziennikarzy. Czerpiąc z tych doświadczeń powstała potrzeba usystematyzowania działalności charytatywnej i tak została ustanowiona Fundacja Przyjaciółka.

W naszej działalności najważniejsza jest pomoc na rzecz dzieci, przede wszystkim tych, które wychowują się poza własną rodziną, ale również podejmowanie działań wspierających rodziny.

Chcemy też nieść pomoc tym dzieciom, które muszą pokonywać w życiu przeszkody, które nam dorosłym wydają się często nie do pokonania: kalectwo, samotność, ubóstwo i odrzucenie.

Pracujemy w ramach konsekwentnie realizowanych programów, z których część oparta jest na wolontariacie. Swoją działalność chcemy rozwijać w komplementarnych obszarach, które koncentrują się na wsparciu rodzin poprzez działania na rzecz świetlic środowiskowych i pomoc na rzecz dzieci niepełnosprawnych i chorych, wsparciu rodzinnej opieki zastępczej poprzez jej propagowanie oraz realizowanie programów na rzecz podopiecznych, a także programy na rzecz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, w tym program stypendialny.

Ostatnia modyfikacja: 24.06.2009 r.

Jagódka

 Organizacja Pożytku Publicznego

Fundacja Przyjaciółka, ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa, tel. (22) 58 42 159, 58 42 289; www.fundacja.przyjaciolka.pl

info@fundacja.przyjaciolka.pl; Deutsche Bank Polska, PL79 1880 0009 0000 0011 0139 1009;

KRS: 0000074781, NIP: 526-25-17-830, REGON: 017162554

POLITYKA OCHRONY DZIECKA