Wypełnij plecak

Pomóż dzieciom z radością rozpocząć rok szkolny! Zgłoś firmę do akcji „Wypełnij plecak”.

Koniec wakacji to czas bardzo trudny dla wielu rodzin. Zakup podręczników, plecaków, przyborów szkolnych, nowych ciuchów, opłacenie składek i różnych innych wydatków spędza sen z oczu nie jednemu rodzicowi. Wiele rodzin otrzymuje pomoc z Ośrodków Pomocy Społecznej, z programu 500+, z Fundacji i Stowarzyszeń. Niestety jednak istnieje jeszcze cała grupa ludzi, którzy z różnych przyczyn wsparcia nie otrzymują, a bardzo go potrzebują. Bardzo często są to właśnie te rodziny, które pracują, starają się zapewnić dzieciom odpowiednie warunki mieszkaniowe, dbają o ich rozwój i wykształcenie, ale nie dają rady. Niejednokrotnie są to samotni rodzice, rodziny, które walczą z chorobami i niepełnosprawności. Rodziny, które zwątpiły, że dadzą radę.

Poprzez naszą akcję pomagamy dzieciom uwierzyć, że szkoła to miejsce przyjazne dzieciom, że nauka to przyjemność, że mogą cieszyć się nią, tak jak ich koledzy i koleżanki.

Zapraszamy firmy, które chciałyby wspomóc nas w czynieniu Świata trochę lepszym miejscem. Zapraszamy firmy, których pracownicy chcą raz w roku przeistoczyć się w dobrego duszka, który dla nieznanego dziecka przygotuje SZKOLNĄ NIESPODZIANKĘ.

Chętnych zachęcamy do zapoznania się z poniższymi dokumentami i do wypełmnienia formularza zgłoszeniowego:

HARMONOGRAM AKCJI „WYPEŁNIJ PLECAK 2017”
Data Zadanie
5.06.2017 Nabór placówek i firm
19.06.2017 Koniec przyjmowania zgłoszeń
22.06.2017 Ogłoszenie placówek zakwalifikowanych
30.06.2017 Termin nadsyłania list dzieci z opisem oraz podpisanego regulaminu
1-14.07.2017 Rozdanie plecaków firmom do wypełnienia
do 25.08.2017 Przekazanie do Fundacji lub placówek wypełnionych plecaków
28.08-01.09.2017 Odbiór plecaków z siedziby Fundacji
01.09.2017 Termin nadsyłania kartek z podziękowaniami od dzieci
Instrukcja akcji „Wypełnij plecak”
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO AKCJI WYPEŁNIJ PLECAK 2017 - firma (* – pole wymagane)
1. Dane kontaktowe
* Nazwa firmy:

* Miejscowość
* Ulica:
* Kod pocztowy: * Poczta:
* Imię i nazwiko koordynatora:
* Telefon:
* E-mail:
2. Informacja o firmie
* Orientacyjna liczba pracowników chętnych do udziału w akcji:
* Minimalna ilość plecaków, które firma wypełni:
Ilość plecaków, których zakup firma sfinansuje (koszt 1 plecaka 50 zł):
(kwotę należy wpłacić na konto Fundacji Przyjaciółka w postaci darowizny)
 Tak - Chcemy otrzymać plakaty promujące akcję w firmie
 Tak - Chcemy otrzymać mailing promujący akcję w firmie
 Tak - Mamy możliwość samodzielnie wysłać plecaki do placówki
 Tak - Mamy możliwość samodzielnie dostarczyć plecaki do Fundacji Przyjaciółka (Warszawa ul. Wiejska 16)
 Tak - Możemy samodzielnie zawieźć plecaki i spotkać się z dziećmi w świetlicy
 Tak - Potrzebujemy pudeł do spakowania plecaków
3. Akceptacje warunków
* Zapoznałam/em się z harmonogramem akcji „Wypełnij plecak”
* Zapoznałam/em się z instrukcją akcji „Wypełnij plecak”
* Przeczytałem/am i zapoznałem/am się z Polityką Ochrony Dziecka oraz Konwencją o Prawach Dziecka znajdującymi się na stronie Fundacji Przyjaciółka pod adresem:
http://www.fundacja.przyjaciolka.pl/wp-content/uploads/polityka-ochrony-dziecka-ok.pdf
Niniejszym zobowiązuję się ich przestrzegać.