Informujemy, że strona internetowa Fundacji Przyjaciółka już działa poprawnie. Można wysyłać zgłoszenia wolontariuszy.

Zapraszamy do współpracy osoby pełnoletnie, które chcą pomóc dzieciom. Możesz pracować jako wolontariusz z dziećmi z rodzin zastępczych lub rodzinnych domów dziecka i pomagać im w odrabianiu lekcji i nadrabianiu zaległości szkolnych.

Zaczynaliśmy od poszukiwania wolontariuszy do pracy w instytucjonalnych domach dziecka, dzisiaj szukamy wolontariuszy do rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka z Warszawy i okolic. Od kilku lat współpracujemy w tym zakresie z Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie (WCPR) (http://www.wcpr.pl/). W ramach współpracy otrzymujemy od koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej informacje o potrzebach edukacyjnych dzieci z rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka z terenu Warszawy dzięki czemu możemy poszukiwać wolontariuszy chętnych do pomocy.

Zapytaj siebie…

  • czy lubisz przebywać z dziećmi?
  • czy jesteś cierpliwy i wyrozumiały dla dziecięcych problemów?
  • czy masz czas i energię, które możesz spożytkować na rzecz dzieci z domu dziecka?
  • czy jesteś w stanie zaakceptować i podjąć współpracę z personelem domu dziecka?
  • czy jesteś gotów pomagać dziecku, być może zaniedbanemu, choremu, niepełnosprawnemu umysłowo lub fizycznie, niedostosowanemu społecznie lub z problemami emocjonalnymi?
  • czy potrafisz poradzić sobie z postawami roszczeniowymi wychowanków?
  • czy jesteś gotowy uczciwie przedstawić dziecku sytuację, że będziesz mu pomagał tylko jakiś czas i nie będziesz z nim na zawsze?
  • czy poradzisz sobie z rozstaniem po roku czy po kilku latach?
Najbliższe szkolenie dla nowych wolontariuszy odbędzie się w dniu 8 maja 2017 roku w godzinach 16.00 – 18.00
Prosimy o wcześniejsze wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO.
W dniu 28 sierpnia 2017 r. formularz zgłoszeniowy został ponownie uruchomiony.
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA WOLONTARIUSZY
(* – pole wymagane)
1. Dane osobowe
* Imię:
* Nazwisko:
* Nr Pesel:
* Adres:
* Kod pocztowy: * Miasto:

* Rozumiem, że nabór wolontariuszy dotyczy pracy na obszarze Warszawy i okolic

* E-mail:
* Telefon:
* Data urodzenia (rok-miesiąc-dzień):
- -

2. Wykształcenie
Jeśli jesteś studentem: Kierunek studiów:
Rok studiów:
Jeśli jesteś uczniem: Nazwa szkoły:
Profil klasy:
Jeśli pracujesz wpisz jaki zawód wykonujesz:

Doświadczenie w pracy jako wolontariusz:

3. Zgody i akceptacje
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym danych wrażliwych przez Fundację Przyjaciółka w celu rekrutacji wolontariuszy w ramach jej działań statutowych, zgodnie z Ustawą z 29.8.1997 r. o ochronie danych osobowych (t. jedn.: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926).
(Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997. Nr 133, poz. 833))

* Przeczytałem/am i zapoznałem/am się z Polityką Ochrony Dziecka oraz Konwencją o prawach dziecka znajdującymi się na stronie Fundacji Przyjaciółka pod adresem: http://www.fundacja.przyjaciolka.pl/wp-content/uploads/polityka-ochrony-dziecka-ok.pdf
Niniejszym zobowiązuję się ich przestrzegać.