Adopcja

Adoptować można osobę, która nie ukończyła 18 lat. Z wnioskiem trzeba się zgłosić do ośrodka adopcyjnego. Każda adopcja rozpoczyna się od rozmowy wstępnej, po której następują kolejne etapy: kompletowanie dokumentów, szkolenie i kwalifikacja. Do wniosku muszą być dołączone następujące dokumenty:

 • życiorys, każdego z małżonków;
 • odpis aktu małżeństwa;
 • zaświadczenie o dochodach;
 • opinia z miejsca pracy;
 • zaświadczenie lekarskie o ogólnym stanie zdrowia;
 • zaświadczenie od lekarza psychiatry dotyczące stanu zdrowia i braku przeciwwskazań do adopcji;
 • zaświadczenie z poradni przeciwalkoholowej;
 • zaświadczenie o niekaralności.

Warunki, jakie muszą spełniać kandydaci na rodziców adopcyjnych:

 • sytuacja materialna umożliwiająca utrzymanie i wychowanie dziecka;
 • wartościowe motywy adopcji;
 • w przypadku małżeństw jednomyślność w podjęciu decyzji o adopcji;
 • wiek młody lub średni;
 • dobry stan zdrowia psychicznego i fizycznego;
 • brak uzależnienia od nałogów;

Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie.

Ośrodki Adopcyjno-Opiekuńcze:

 • Województwo Dolnośląskie
  • Ośrodek Adopcyjny Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej: ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław;‎ tel. 71 782 38 80, e-mail: dops.adopcje@dops.wroc.pl;
  • OŚRODKI PROWADZONE PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

  • Archidiecezjalna Poradnia Adopcyjna, Ośrodek Adopcyjny we Wrocławiu pl. Katedralny 14/3, 50-329 Wrocław, tel. 71 327 11 03, e-mail: apa@archidiecezja.wroc.pl;
  • Ośrodek Adopcyjny Nadzieja w Jeleniej Górze, Towarzystwa Interwencji Społecznych, ul. Sobieskiego 80, Jelenia Góra 58-500, tel. 75 752 53 97, e-mail: oaonadzieja.jg@gmail.com;
 • Województwo Kujawsko-Pomorskie
  • Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu (ośrodek prowadzi Wojewódki Bank Danych o dzieciach oczekujących na adopcję): ul. Konstytucji 3 Maja 40A, 87-100 Toruń, tel. 56 652 29 32, fax. 56 621 06 72, e-mail: oaotorun@op.pl;
  • oddział w Bydgoszczy: ul. Karpacka 31, 85-164 Bydgoszcz, tel/fax: 52 322 96 28, 52 582 14 12, e-mail: oao-bydgoszcz@post.pl ;
  • oddział we Włocławku: ul. Sielska 3, 87-800 Włocławek, tel/fax: 54/236 59 89, e-mail: oao.wloclawek@op.pl;
  • oddział w Jaksicach: ul. Sportowa 4, 88-181 Jaksice, tel/fax: 52/351 16 24; 52/351 16 00, e-mail: adopcja@oaojaksice.pl;
  • OŚRODKI PROWADZONE PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

  • Diecezjalny Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy Diecezji Toruńskiej, ul. Panny Marii 2, 87-100 Toruń, tel. 56 652 26 26; 603 947 542;
  • Ośrodek Adopcyjny im. Bł. Jana Pawła II Caritas Diecezji Bydgoskiej, ul. Ciernista 2, 85 817 Bydgoszcz, tel/fax 52 375 36 05;
 • Województwo Lubelskie
  • Ośrodek Adopcyjny w Lublinie, ul. Zana 38, 20-601 Lublin (niski parter), tel. do kontaktu:- 81 528 76 16, 81 528 76 18, tel/fax: 81 528 76 17, e-mail: adopcja.lublin@gmail.com;
  • Filia Ośrodka Adopcyjnego w Białej Podlaskiej, ul. Warszawska 14, 21-500 Biała Podlaska, tel. 83 343 64 54, e-mail: adopcja.bp@gmail.com;
  • Filia Ośrodka Adopcyjnego w Chełmie, ul. Jedność 43, 22-100 Chełm, tel. 82 565 54 23, e-mail: adopcjachelm@gmail.com;
  • Filia Ośrodka Adopcyjnego w Zamościu: ul. Promienna 4, 22-400 Zamość, tel. 84 627 93 87, e-mail: adopcja.zamosc@gmail.com;
 • Województwo Lubuskie
  • Ośrodek Adopcyjny w Zielonej Górze, Al. Wojska Polskiego 116, 65-672 Zielona Góra, tel. 68 45 65 305, e-mail: i.zwierzchowska@lubuskie.pl;
  • Ośrodek Adopcyjny w Gorzowie Wlkp., ul. Łokietka 22, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 73 90 387, e-mail: m.bialowas@lubuskie.pl, (ośrodek prowadzi Wojewódki Bank Danych o dzieciach oczekujących na adopcję);
  • OŚRODKI PROWADZONE PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

  • Diecezjalny Ośrodek Adopcyjny w Gorzowie Wlkp., Caritas Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej, ul. Czereśniowa 15, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 722 91 92, e-mail: gorzow@caritas.pl;
  • Ośrodek Adopcyjny „Żar” w Żarach, Lubuski Ruch na Rzecz Kobiet i Rodziny „Żar”, ul. Wrocławska 5, 68-200 Żary, tel. 68 452 72 85;
 • Województwo Łódzkie
  • Regionalny Ośrodek Adopcyjny w Łodzi: ul. Północna 27/29, 94-420 Łódź, tel. 42 630-25-50, e-mail: roa@lodzkie.pl;
  • Regionalny Ośrodek Adopcyjny Filia w Piotrkowie Trybunalskim: Al. 3 Maja 2, 97-300 Piotrków Tryb., tel. 44 733 90 08, e-mail: oaopiotrkow@poczta.onet.pl;
  • OŚRODKI PROWADZONE PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

  • Archidiecezjalny Ośrodek Adopcyjny przy Centrum Służby Rodzinie: ul. Broniewskiego 1A, 93-162 Łódź, tel. 42 682 18 88, e-mail: aoao@wp.pl, http://www.adopcja.net;
  • Ośrodek Adopcyjny Łódzkiego Oddziału Regionalnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci: Al. J. Piłsudskiego 150/152,
   92-230 Łódź, tel. 42 674 54 43, e-mail: oao-lodz@wp.pl, http://www.oao-lodz.pl;
 • Województwo Małopolskie
  • Małopolski Ośrodek Adopcyjny w Krakowie, Aleja Pokoju 2 a, 31 – 548 Kraków, tel. 12 410 13 40, 12 410 13 50, e-mail: moakrakow@rops.krakow.pl;
  • Małopolski Ośrodek Adopcyjny  Filia w Tarnowie, ul. Najświętszej Marii Panny 3, 33 -100 Tarnów, tel. 14 622 02 67, e-mail: moatarnow@rops.krakow.pl;
  • Małopolski Ośrodek Adopcyjny Filia w Nowym Sączu, ul. Podhalańska 18, 33 – 300 Nowy Sącztel. 18 443 83 53, e-mail: moanowysacz@rops.krakow.pl;
  • OŚRODKI PROWADZONE PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

  •  Stowarzyszenie „Pro Familia”, os. Zielone 1, 31–968 Kraków, tel/fax. 12 642 12 16, Tel. kom. 500 134 050, e-mail: osrodek@profamilia.pl, http://www.profamilia.pl;
  • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, ul. Lenartowicza 14, 31–020 Kraków, tel/fax. 12 632 11 71, e-mail: adopcja@oatpd.pl;
  • Ośrodek Adopcyjny „Dzieło Pomocy Dzieciom”, ul. Rajska 10, 31-124 Kraków, tel. 12 631 03 00, 12 631 03 01, tel. kom. 662 180 724, fax. 12 631 03 02
  • filia: Żmiąca 144, 34-603 Ujanowice, tel. 18 333 40 66, tel. kom. 606 833 693, e-mail: rajska10@dpd.pl;
 • Województwo Mazowieckie
  • Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny w Warszawie ul. Nowogrodzka 75, 02-018 Warszawa, tel./fax: 022 621-10-75, 022 622-03-70 do 72, email: woa.warszawa@mcps.com.pl, http://www.adopcjawarszawa.pl
  • Oddział w Siedlcach: ul. Dzieci Zamojszczyzny 39/33, 08-110 Siedlce, tel. 25 644 06 30, e-mail: woa.siedlce@mcps.com.pl;
  • Oddział w Radomiu: ul. Mokra 2, 26-610 Radom, tel 48 331 11 50, e-mail: woa.radom@mcps.com.pl;
  • Oddział w Ciechanowie: ul. Orylska 9, 06-400 Ciechanów, tel. 23 673 56 09, e-mail: woa.ciechanów@mcps.com.pl;
  • Oddział w Ostrołęce: ul. Piłsudskiego 38, 07-410Ostrołęka, tel. 29 717 03 04, e-mail: woa.ostroleka@mcps.com.pl;
  • Oddział w Płocku: ul. Bielska 1, 09-400 Płock, tel. 24 366 66 71, e- mail: woa.plock@mcps.com.pl;
  • OŚRODKI PROWADZONE PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

  • Ośrodek Adopcyjny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Warszawie: ul. Szpitalna 5 lok. 6, 00-031 Warszawa, tel.22 826 22 15, 22 827 50 23, e-mail: tpd-osrodek@tpd-maz.org.pl
  • Katolicki Ośrodek Adopcyjny Diecezji Warszawsko – Praskiej w Warszawie: ul. Grochowska194/196, 04-357 Warszawa, tel.22 618 92 45, e-mail: katolickiosrodek@interia.pl
  • Katolicki Ośrodek Adopcyjny przy Caritas Diecezji Radomskiej w Radomiu: ul. Kościelna 5, 26-604 Radom, tel.48 385 15 34, e-mail: oadopcyjny@caritas.pl
 • Województwo Opolskie
  • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu – Ośrodek Adopcyjny, ul. Rejtana 5 (2 piętro), 45-331 Opole, tel. 77 456 55 86, e-mail: oa@rops-opole.pl, (ośrodek Adopcyjny prowadzi Wojewódzki Bank Danych);
  • Sekcja Zamiejscowa Ośrodka Adopcyjnego z siedzibą w Nysie, ul. Piłsudskiego 47, 48-303 Nysa, tel. 77 409 39 50 w. 51, e-mail: a.pawelec@rops-opole.pl;
  • OŚRODKI PROWADZONE PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

  • Katolicki Ośrodek Adopcyjny i Opiekuńczy w Opolu, ul. Plac Katedralny 4, 45-005 Opole, tel. 77 441 15 00, e-mail: adopcje@dfoz.pl;
 • Województwo Podkarpackie
  • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, Oddział Ośrodek Adopcyjny, ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów, tel. 17 747 06 00 lub 17 747 06 06, e-mail: sekretariat@rops.rzeszow.pl;
 • Województwo Podlaskie
  • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku – Ośrodek Adopcyjny w Białymstoku, ul. Kombatantów 7, 15-110 Białystok, tel. 85 742 68 38, e-mail: adopcja.bialystok@rops-bialystok.pl;
  • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku – Ośrodek Adopcyjny w Łomży, ul. M. Skłodowskiej-Curie 5, 18-400 Łomża, tel. 86 215 00 64 lub 86 216 43 94, e-mail: adopcja.lomza@rops-bialystok.pl;
 • Województwo Pomorskie
  • Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Gdańsku, ul. Hallera 14, 80-401 Gdańsk, tel. 58 32 68 430;
  • OŚRODKI PROWADZONE PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

  • Ośrodek Adopcyjny Fundacji Dla Rodziny, ul. Myśliwskie Wzgórza 18a/2, 80-283 Gdańsk, tel. 58 511 03 75;
 • Województwo Śląskie
  • Bielsko-Biała 43-382, ul. Potok 6, tel. 033/815 09 84;
  • Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny Filia w Bielsku-Białej, ul. Potok 6, 43-382 Bielsko-Biała, tel. 33 815 09 84, e-mail: oaobielskob@poczta.onet.pl;
  • Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny Filia w Rybniku, ul. Floriańska 28, 44-217 Rybnik, tel. 32 424 04 35, e-mail: oao.rybnik@op.pl;
  • Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny Filia w Sosnowcu, ul. Krzywa 2, 41-200 Sosnowiec, tel. 32 266 46 66 lub 32 266 84 19, e-mail: osrodek@adopcja.sosnowiec.pl;
  • Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny Filia w Częstochowie, ul. Sobieskiego 17 b, 42-200 Częstochowa, tel. 34 361 49 11, e-mail: osrodek@adopcje.czest.pl;
  • Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny Filia w Wodzisławiu Śląskim, ul. Wałowa 30, 44-300 Wodzisław Śląski, tel. 32 454 50 83, e-mail: adopcjawodz@onet.eu;
  • OŚRODKI PROWADZONE PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

  • Ośrodek Adopcyjny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Śląskiego Oddziału Regionalnego w Katowicach, ul Pocztowa 16, 40-002 Katowice, tel. 32 253 71 91, e-mail: oaotpdka@op.pl;
  • Diecezjalny Ośrodek Adopcyjny w Sosnowcu, ul. Skautów 1, 41-200 Sosnowiec, tel. 32 269 51 70, e-mail: rodzina@sosnowiec.opoka.org.pl;
  • Ośrodek Adopcyjny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddziału Okręgowego w Częstochowie, ul. Nowowiejskiego 3, 42-200 Częstochowa, tel. 34 368 03 39, e-mail: oao.tpd@op.pl;
  • Katolicki Ośrodek Adopcyjny Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie, ul. Orzechowskiego 1, 42-200 Częstochowa, tel. 34 366 49 91, e-mail: adopcja_czestochowa@wp.pl;
  • Ośrodek Adopcyjny i Pieczy Zastępczej Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci „Szansa”, Plac Jana 13, 41-936 Bytom, tel. 32 286 75 71, e-mail: szansadladziecka@kki.net.pl;
  • Ośrodek Adopcyjny Archidiecezji Katowickiej, ul. Plebiscytowa 49A, 40-041 Katowice, tel. 32 608 15 96, e-mail: adopcja@archidiecezja.katowice.pl;
 • Województwo Świętokrzyskie
  • Świętokrzyski Ośrodek Adopcyjny w Kielcach, ul. Targowa 21, 25-520 Kielce, tel. 41 362 61 89 lub 41 362 59 25, e-mail: soa@sejmik.kielce.pl;
 • Województwo Warmińsko-Mazurskie
  • Warmińsko-Mazurski Ośrodek Adopcyjny w Olsztynie, ul. Pstrowskiego 5a, 10-049 Olsztyn, tel. 89 534 95 94, e-mail: oao.olsztyn@op.pl;
  • Warmińsko-Mazurski Ośrodek Adopcyjny w Olsztynie, Filia w Ełku, ul. Piłsudskiego 10, 19-300 Ełk, tel. 87 621 38 25, e-mail: oao-elk@o2.pl;
  • Warmińsko-Mazurski Ośrodek Adopcyjny w Olsztynie, Filia w Elblągu, ul. Winna 9, 82-300 Elbląg, tel. 55 236 29 49, e-mail: oao-elblag@o2.pl;
 • Województwo Wielkopolskie
  • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu – Wielkopolski Ośrodek Adopcyjny, ul. Feliksa Nowowiejskiego 11, 61–731 Poznań, pok. 211 tel. 61 856 73 45, e-mail: woapoznan@rops.poznan.pl;
  • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu – Filia Piła, ul. Drygasa 29, 64-920 Piła, tel. 67 215 30 41, e-mail: woapila@rops.poznan.pl;
  • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu – Filia Leszno, ul. Jana Pawła II 12, 64-100 Leszno, tel. 65 526 30 08, e-mail: woapila@rops.poznan.pl;
  • OŚRODKI PROWADZONE PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

  • Niepubliczny Ośrodek Adopcyjny w Kaliszu, ul. Skalmierzycka 10, 62-800 Kalisz, tel. 62 757 45 99, e-mail: tpd25@wp.pl;
  • Niepubliczny Ośrodek Adopcyjny w Koninie, ul. Noskowskiego 1a, 62-510 Konin, tel. 63 242 34 71 lub 665 451 414, e-mail: tpdkonin@op.pl;
  • Niepubliczny Ośrodek Adopcyjny w Poznaniu Towarzystwo Przywracania Rodziny w Poznaniu – Pro Familia, ul. Kosińskiego 27, 61-522 Poznań, tel. 61 834 10 42, e-mail: profamilia@tpr.ngo.org.pl;
 • Województwo Zachodniopomorskie
  • Publiczny Ośrodek Adopcyjny w Koszalinie, ul. Morska 43, 75-215 Koszalin, tel. 94 343 25 62, e-mail: oao@ta.pl;
  • Publiczny Ośrodek Adopcyjny w Szczecinie, ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin, tel. 91 425 36 60, e-mail: poaszczecin@wzp.pl;
  • OŚRODKI PROWADZONE PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

  • Ośrodek Adopcyjny Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej w Szczecinie, ul Mickiewicza 3, 70-384 Szczecin, tel. 91 442 50 85, e-mail: adopcje@adopcje.pl;
  • Ośrodek Adopcyjny Fundacji „Mam Dom” w Szczecinie, Al. Wojska Polskiego 78, 70-482 Szczecin, tel. 91 422 14 44, e-mail: k.joasiak@wp.pl;
 • Adopcja zagraniczna
  • Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny w Warszawie: ul. Nowogrodzka 75, 02-018 Warszawa, tel./fax: 022 621-10-75, 022 622-03-70 do 72, email: woa.warszawa@mcps.com.pl, http://www.adopcjawarszawa.pl;
  • Krajowy Ośrodek Adopcyjny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Warszawie (adopcja zagraniczna): ul. Krakowskie Przedmieście 6, 00-325 Warszawa, tel.22 425 46 77, 22 425 46 88, e-mail: koao@tpdzg.org.pl;
  • Katolicki Ośrodek Adopcyjny Diecezji Warszawsko – Praskiej w Warszawie: ul. Grochowska194/196, 04-357 Warszawa, tel.22 618 92 45, e-mail: katolickiosrodek@interia.pl;

Więcej informacji:

http://www.adopcja.org.pl/

Ostatnia modyfikacja: 20.04.2015 r.

Eryk


Organizacja Pożytku Publicznego

Fundacja Przyjaciółka, ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa, tel. (22) 58 42 159, 58 42 289; www.fundacja.przyjaciolka.pl

info@fundacja.przyjaciolka.pl; mBank, PL72 1140 1010 0000 5494 1000 1001;

KRS: 0000074781, NIP: 526-25-17-830, REGON: 017162554

POLITYKA OCHRONY DZIECKA